ชื่อ - นามสกุล :นางพัชฎาพร ด้วงเงิน
ตำแหน่ง :ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.3
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ
ที่อยู่ :โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ