ชื่อ - นามสกุล :นายจักรพันธ์ สงวนเชื้อ
ตำแหน่ง :ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.3
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนกลุ่มสาระ กอท./หัวหน้าสายชั้น ม.4
ที่อยู่ :โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนกลุ่มสาระ กอท./หัวหน้าสายชั้น ม.4