ชื่อ - นามสกุล :นางทรายทอง ตรีสัตยกุล
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :ฝ่ายบริหาร
ที่อยู่ :51 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Telephone :089-972891
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ฝ่ายบริหาร