ชื่อ - นามสกุล :นายกาเมน หมัดอะหวัง
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :51 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์