ชื่อ - นามสกุล :นายเอกพงษ์ ดิษแสง
ตำแหน่ง :ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
ที่อยู่ :โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนคณิตศาสตร์