ชื่อ - นามสกุล :นางมณีเนตร ชูศรี
ตำแหน่ง :ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.3
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์/หัวหน้าสายชั้น ม.1
ที่อยู่ :โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์/หัวหน้าสายชั้น ม.1