ชื่อ - นามสกุล :นายกิจสุพัฒน์ รัตนพานิช
ตำแหน่ง :ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนศิลปะ
ที่อยู่ :โรงเรียน มัธยมประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนศิลปะ