ชื่อ - นามสกุล :นางสมพร เพ็งคำ
ตำแหน่ง :หัวหน้าแม่ครัว
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแม่ครัว
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : พนักงานสถานที่
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแม่ครัว