ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอรุณ ศรีโนนยาง
ตำแหน่ง :ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์