ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอภิษฐา กาบคำ
ตำแหน่ง :ครู รับเงินเดือนอันดับ ครู.1
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนภาษาไทย
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนกลุ่มภาษาไทย