ชื่อ - นามสกุล :นางอำพร พระยาครุฑ
ตำแหน่ง :พนักงานสถานที่
หน้าที่หลัก :พนักงานสถานที่
ที่อยู่ :โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : พนักงานสถานที่
หน้าที่ในกลุ่ม : พนักงานสถานที่