ชื่อ - นามสกุล :นายธนกฤต ปราบสุธา
ตำแหน่ง :ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.3
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนสังคมศึกษาฯ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนสังคมศึกษาฯ