ชื่อ - นามสกุล :นางสาวธนิษฐา ฤกษ์รุจิพิมล
ตำแหน่ง :ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนสุขศึกษา
ที่อยู่ :โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอนสุขศึกษา