[ Amornthep1234 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
อมรเทพ ดวงเเก้วเลิศ
ชื่อเล่น : 
บอส
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
23/11/2547
อายุ : 
13
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
Inwbossza41@gmail.com  
ที่อยู่ : 
41/194
อำเภอ : 
ทุ่งสองห้อง
จังหวัด : 
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 
10210
เบอร์โทรศัพท์ : 
0814912281
สถานที่ทำงาน : 
------------
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น