[ Bbtv ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ธีรพล วังไพ
ชื่อเล่น : 
บี๋
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
6/1/2546
อายุ : 
13
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
097217@0903.com  
ที่อยู่ : 
เรืองจำพิเศษกรุงเทพเเฟก4 33/1032
อำเภอ : 
-
จังหวัด : 
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 
1900
เบอร์โทรศัพท์ : 
0642137512
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น