[ sahatkun4 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
สหัสคุณ ทวีทรัพย์
ชื่อเล่น : 
tanood
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
9/6/2548
อายุ : 
13
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
tanood0002@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
11/28 ซอยประชาร่วมใจ1
อำเภอ : 
จตุจักน
จังหวัด : 
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : 
10900
เบอร์โทรศัพท์ : 
0825014350
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น