[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 540 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 2 คน

[admin]

[08911]
ลิงค์หน่วยงาน
แบบสำรวจความคิดเห็น

   คุณคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. ไม่ดี
  5. ไม่ดีเลย


รายงานประจำปี


แผนผังหน่วยงาน
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Click ดูประวัติ
นางพรพนา บริพันธ์
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.3
ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ/หัวหน้าสาย
Click ดูประวัติ
นางสาวอาทิตยา เทียนดำรง
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.3
ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
Click ดูประวัติ
นางสาวสุภาพัฒน์ ทิพย์แสง
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.3
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวเสาวลักษณ์ ต้องรักชาติ
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.3
ครูผู้สอนสังคมศึกษาฯ
Click ดูประวัติ
นางสาวฉวีวรรณ พินิจ
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.3
ครูผู้สอนแนะแนว
Click ดูประวัติ
นางสาวไพลิน หัตถจิตตาธิกุล
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.3
ครูผู้สอนสังคมศึกษาฯ
Click ดูประวัติ
นางพรดี อโศกบุญรัตน์
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ครูผู้สอนภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางสาวพรพรรณ บัวทั่ง
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ครูผู้สอนดนตรีไทย
Click ดูประวัติ
นายเอกพงษ์ ดิษแสง
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวนุชนาถ กะการดี
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวนันทนา สายโรจน์
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางสาวธนิษฐา ฤกษ์รุจิพิมล
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูผู้สอนสุขศึกษา
Click ดูประวัติ
นายอนุชิต เเซ่โค้ว
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายกิจสุพัฒน์ รัตนพานิช
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ครูผู้สอนศิลปะ
Click ดูประวัติ
นางวราพร บุบผาสังข์
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวฐิติมา วรรณเพ็ชร์
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูผู้สอนภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางสาววรรณวิณี ผิวเผือก
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3 : สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
4 : สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
5 : สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
6 : สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
7 : สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
8 : ข้าราชการสามัญ
9 : พนักงานสถานที่
10 : ครูพิเศษ