[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 540 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 2 คน

[admin]

[08911]
ลิงค์หน่วยงาน
แบบสำรวจความคิดเห็น

   คุณคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. ไม่ดี
  5. ไม่ดีเลย


รายงานประจำปี


แผนผังหน่วยงาน
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Click ดูประวัติ
นางสาวณัฐวรรณ แสงบัวเผื่อน
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.3
ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ/หัวหน้าสายชั้น
Click ดูประวัติ
นางนฤมล เขียดทอง
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.3
ครูผู้สอนวิชานาฎศิลป์
Click ดูประวัติ
ว่าที่ร.ต.มโนชย์ จงรักวิทย์
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.3
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายสัมฤทธิ์ จันทะรี
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.3
ครูผู้สอนห้องสมุด
Click ดูประวัติ
นางสาวนงเยาว์ ศรีเมฆ
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.3
ครูผู้สอนสังคมศึกษาฯ
Click ดูประวัติ
นางสุตาภัทร นิยมสิทธิ์
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางจันทร์เพ็ญ จันทร
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวกัญญา แซ่ลิ้ม
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์
Click ดูประวัติ
นายเกียรติศักดิ์ วิบูลสันติ
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ครูผู้สอนดนตรี
Click ดูประวัติ
นางสาวอารีรัตน์ ลำพูน
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.3
ครูผู้สอนสังคมศึกษาฯ
Click ดูประวัติ
นายณัฐกิตติ์ สิทธิโชคจิรกานต์
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายสมคิด ดำริห์
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ครูผู้สอนพลศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวปวีณา ชาลีเครือ
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวศริญญา นิลมิตร
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวอรุณ ศรีโนนยาง
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวดารณี คำแหง
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3 : สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
4 : สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
5 : สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
6 : สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
7 : สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
8 : ข้าราชการสามัญ
9 : พนักงานสถานที่
10 : ครูพิเศษ